2019MSI iG创造国际赛最快比赛记录 16分钟击败SKT

2019MSI iG创造国际赛最快比赛记录 16分钟击败SKT

【陈双义博客】在5月11日的MSI小组赛中,IG战队全员状态爆表,以碾压的姿态击败王朝SKT战队,豪取MSI小组赛四连胜...

2019-05-13 标签:LOLMSIIGSKT德莱文JackeyLove
1

当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!